MJESTA ZA POSJETITI NA BRAČU      

        Sa svojom bogatom kulturno – povijesnom baštinom i netaknutom prirodom otok Brač nudi zaista brojne sadržaje koje preporučamo vidjeti, a neki od navedenih su…

Vidova Gora – najviši vrh na Jadranu sa veličanstvenim pogledom na srednjodalmatinske otoke, nalazi se nadomak Bola.

Zmajeva špilja – prvorazredni spomenik pećinskog samostanskog života kod mjesta Murvica.

Pustinja Blaca – nekadašnji samostan i zvjezdarnica, a danas muzej. Nalazi se između Bola i Milne.

Zavičajni muzej otoka Brača – u najstarijemu mjestu na otoku, u Škripu.

Špilja Kopačina – seže u pretpovijest otoka i nalazi se pokraj mjesta Donji Humac.

Lovrečina – arheološki ostaci ranokršćanske bazilike, ujedno i predivna pješčana plaža kod Postira.

Muzej kamena u Pučišćima, gdje se ujedno nalazi jedna od tri kamenoklesarske škole u Europi.

Dominikanski samostan u Bolu, jedan od najljepših na Braču i šire.

Sakralna zbirka župe Sv. Petra u Supetru sadrži vrijedne predmete iz razdoblja mletačke renesanse.

Crkva Krista Kralja zvana Kamena ljepotica u Selcima i kip Srca Isusova, rad svjetski priznatog kipara Ivana Meštrovića.

Franjevački samostan i crkva sv. Martina u Sumartinu.

Crkva Gospe od Karmela sa vrijednom riznicom u Nerežišćima.

Zvonik župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Sutivanu.

Most Franje Josipa i zvonik iz 19. stoljeća, djelo hrvatskog kipara Ivana Rendića u Ložišćima.

 

         Duž cijeloga otoka nalaze se gomile neobrađenoga kamena složenog u suhozid duž poljskih putova, što predstavlja pravu atrakciju i daje otoku jedinstveni identitet. Prema nekim procjenama ta količina kamena iznosi oko sedam milijuna prostornih metara.

Dalje na O Bolu.